Aanmelden

Door u aan te melden als gegadigde, registreert u uzelf als een mogelijk geïnteresseerde ondernemer voor de exploitatie van de Emaillefabriek|M4H.

U bent niet verplicht om vervolgens ook tot Inschrijving over te gaan.

Wanneer u zich aanmeld als gegadigde, ontvangt u van de gemeente Rotterdam alle relevante informatie om een Inschrijving te kunnen voorbereiden. Dit betreft onder meer de Selectieleidraad en de Overeenkomst die de gemeente met de uiteindelijk te selecteren exploitant zal afsluiten.

De informatie welke de gemeente u – na aanmelding – zal verstrekken, is vertrouwelijk van aard. Middels uw aanmelding verklaart u vertrouwelijk met deze informatie om te gaan, deze niet te verstrekken aan derden (anders dan noodzakelijk voor het doen van een reële Inschrijving), noch geheel of gedeeltelijk te publiceren en deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de voorbereiding van een mogelijke Inschrijving.